Allmän information

För dig som privatperson gäller Konsumentköplagen, vilken är tvingande till konsumentens fördel. För företag, inklusive enskilda näringsidkare gäller Köplagen, vilken är dispositiv – det vill säga att avtal företag emellan kan tecknas och gäller i första hand före Köplagen.

Vi har F-skattebevis och vårt organisationsnummer är 556365-4085.

Felaktiga uppgifter

Vi reserverar oss för eventuella fel i texter, produktinformation, felaktiga bilder, saldofel eller priser.

Lagersaldo-fel

I förekommande fall då felsaldo uppstått hos oss eller våra leverantörer efter lagd order förbehåller vi oss rätten att annullera ordern om ej annat kan lösas och kunden återfår erlagd betalning.

Priser

Samtliga priser på hemsidan är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående avisering. Vi reserverar oss även för att kunna ändra uppenbart felaktiga priser innan leverans, även på befintliga ordrar. Fraktpriser tillkommer vid betalning av din lagda order och visas i kassan.

Fraktkostnad

Fast frakt för samtliga beställningar är 79 kr. Fri frakt gäller för beställningar över 500 kr. Vi förbehåller oss rätten att ändra fraktpriserna utan föregående avisering.

Beställning

Beställning av lagerförda varor görs genom att klicka på ”lägg i varukorg” och sedan kan du välja att betala via kort, delbetalning eller faktura. Om du är under 18 år krävs målsmans tillstånd för din beställning. Observera att du som kund ansvarar för att försäkra dig att rätt produkt är beställd utifrån de uppgifter som finns tillgängliga vid köptillfället med hjälp av bilder, texter, pris och ev. artikelnummer.

Betalning

Gällande betalning har vi ett samarbete med företaget Billmate, vilken är en enkel betallösning som gör det möjligt för dig att handla hos oss. Med Billmate kan du betala med faktura, Swish, betalkort eller direkt via din bank. Väljer du att betala med faktura har du möjlighet att dela upp din betalning på flera tillfällen. Med Billmate handlar du alltid tryggt och säkert. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part och all hantering av känslig information sker i enlighet med rådande lagstiftning.

Leverans

Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för denna. Leveranstid för din beställning uppgår vanligtvis till 3-7 helgfria vardagar om ej annat aviserats. När du gör din beställning ansvarar du som kund för att ange giltiga uppgifter för leverans, innefattande namn, adress, telefonnummer och epost.

Ej uthämtad beställning

Du som kund ansvarar för att hämta ut din leverans på ditt utlämningsställe. Om du ej hämtat ut din försändelse inom 14 dagar kommer den returneras till oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för kostnader som för oss uppstått (bl.a. returfrakt och administrationsavgift).

Vi tar därför ut en avgift på 299 kr för ej uthämtade paket. Denna summa dras av från den summa du får tillbaks för varorna du beställt. Om köpet betalats med faktura eller delbetalning kommer ovan nämnda kostnad kvarstå för betalning efter återbetalning av resterande köpbelopp.

Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera det. Ej uthämtade paket omfattas inte av ångerrätten.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram tills dess att beställningen har effektuerats. Eventuella prisdifferenser kommer att regleras enligt priset vid ändringstillfället. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats till dig. Ersättning kan dock i särskilda fall krävas då kostnader har ålagts oss i samband med din beställning. En avbeställning av ordern räknas ej som giltig innan mottagen bekräftelse från My Restful Home. Order kan av företag avbeställas utan kostnad fram tills dess att ordern blivit effektuerad. Efter denna tidpunkt är företag skyldiga att ta emot beställningen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen en lagstadgad 14 dagars ångerrätt vid köp på internet. Ångerfristen räknas från den dag du hämtade ut din leverans. Köparen står enligt lag för returfrakten. Enligt lag kan du komma att betala för en varas värdeminskning om du hanterat varan i större omfattning än vad som krävs för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Produkten skall returneras i säljbart skick i ordinarie förpackning. Vi reserverar oss för att bedöma om varan befinnes i säljbart skick efter vi inspekterat den och göra skäliga avdrag då vi bedömer detta nödvändigt. I de fall där ångerrätt bedöms skälig återbetalas kund på för oss lämpligast sätt inom 14 dagar från då vi undersökt produkten. Ångerrätt går ej att nyttja på produkter med bruten plombering eller på varor som tappar sitt värde vid leverans, som t.ex. livsmedel.

Reklamationer

Om du du mottagit en defekt, skadad eller felaktig produkt skall du inom skälig tid fylla i vårt reklamationsformulär för reklamation av din produkt. Med skälig tid räknas att du skall meddela oss inom 2 månader från dess att du upptäckte, eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som längst 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse. Om du är företagare skall produkten reklameras snarast efter mottagen leverans. Felaktig leverans eller skadad produkt skall skickas tillbaka i originalkartong med alla tillbehör. Felaktigt levererad vara skall skickas tillbaka i obruten originalförpackning. Vi reserverar oss för kräva kunden på ersättning för returfrakten om så ej göres. Dispens gives i de fall där kund ej förväntas kunna uttyda vilken som är rätt produkt utifrån informationen på förpackningen.

Var vid anmälan om reklamation noga med att ange felets art och vilken produkt det gäller. Vi står vid godkänd reklamation för returfrakten och skickar en fraktsedel till dig. Fraktsedeln fäster du sedan på paketet och lämnar in det till en av oss anvisad fraktkedja. När vi har varan tillhanda skickar vi ut en ersättningsprodukt. I de fall där vi ej inom skälig tid kan skicka en ny vara till dig återbetalas produkten. Reklamation som återsänds utan ifyllt formulär godkänns ej och kommer ej ersättas med en ny vara eller återbetalas.

Returer

För att returnera en vara, vänligen fyll först i detta formulär. Vi kommer sedan bedöma möjligheten till nyttjande av ångerrätt/reklamation och skicka dig information om hur du går tillväga för att skicka tillbaks din vara samt ett underlag. Returer utan bifogat underlag eller saknad ifyllning av returformulär behandlas och återbetalas ej.

Du som kund ansvarar för att returer skickas tillbaka på rätt sätt. Paketet måste vara rätt paketerat (enligt information från oss), uppmärkt med fraktetikett med rätt returadress och skickas på ett sätt som är spårbart. Observera att vi ej ansvarar för leveranser som slarvats bort av leveransföretag eller då kunden angett felaktiga uppgifter.

Observera att returer ej får skickas med postförskott, då vi ej löser ut dessa och sådana returer ej kommer behandlas, ersättas eller återbetalas.

Tvister

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörande: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Integritetspolicy

Klicka här för att läsa mer om vår integritetspolicy